Krishnamurti Foundation Trust


  Krishnamurti Network


  The Teachings of J.Krishnamurti


  Krishnamurti Information Network


  Krishnamurti Foundation of America


  Brockwood Park School

 

 

Aktuell bok på Svenska:

 

CD-Skiva på Svenska:

 

Hitta mer hos:
Bokhandeln Studio & Larsson Förlag

Artiklar ur SvD

Svenska Dagbladet – Måndagen den 7 januari 1985

I en vacker herrgårdsbyggnad i södra England träffar Ann Lagerström Krishnamurti. Den långa intervjun börjar med en diskussion om hjärnan och den moderna hjärnforskningen.
  7 jan 1985
 

 

Svenska Dagbladet – Tisdagen den 8 januari 1985

I dag avslutar Ann Lagerström intervjun med Krishnamurti. På gårdagens sida gav han sin syn på hjärnans funktion, idag diskuterar han våra "föreställningar om världen och människan", religionen, psykologin, vetenskapen.
•  8 jan 1985
 

 

Svenska Dagbladet Onsdagen den 9 januari 1985 

Serien om Krishnamurti avslutas idag med ett reportage från en av hans skolor, Brockwood Park i England. Här undervisas, läses läxor och avläggs prov - som i vanliga skolor. Ändå är målsättningen i första hand en annan, nämligen att skapa en antiauktoritär människa.

  9 jan 1985
 

 

Svenska Dagbladet – Onsdagen den 3april 1985

I januari publicerade vi en intervju med Krishnamurti: "sanningen är väglöst land, där finns inga kartor, inga vägvisare..." Flera av våra läsare har hört av sig och påpekat att just Krishnamurti är den som bäst formulerat utgångspunkterna för alla de många som är privatreligiösa. Religiös – men fri från religion.
 3 april 1985
 

 

Svenska Dagbladet – Fredagen den 21 februari 1986

För lite mer än ett år sedan beviljade han Idagsidans Ann Lagerström en intervju. Han var en av världens ledande religiösa filosofer och vi var själva djupt berörda av vad han hade att säga våra läsare. Ändå hade vi aldrig kunnat drömma om att artiklarna skulle få ett så överväldigande gensvar. Under någon månad ringde och skrev människor till oss för att berätta vad Krishnamurti betytt för deras livsåskådning.
 21 feb 1986
 

Utdrag ur Krishnamurtis bok Den enda revolutionen:
Rymd, ändlig och oändlig. Oskuldsfullhet och rymd är meditationens blomning, det finns ingen oskuldsfullhet utan rymd.
 Utdrag ur Den Enda Revolutionen

 

Krishnamurti Center i Stockholm


 

  Krishnamurti Center i Stockholm
  Telefon: 08-5
4430126
  Plusgiro 60 54 58-9
  www.krishnamurti.se
  e-post