Krishnamurti Foundation Trust


  Krishnamurti Network


  The Teachings of J.Krishnamurti


  Krishnamurti Information Network


  Krishnamurti Foundation of America


  Brockwood Park School

 

 

Aktuell bok på Svenska:

 

CD-Skiva på Svenska:

 

Hitta mer hos:
Bokhandeln Studio & Larsson Förlag

Biografi om J. Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti föddes 1895 i södra Indien och anses globalt som en av de största genom tiderna, han gick bort i Ojai, Kalifornien 17 februari 1986.

Tidigt i sitt liv tillbakavisade han
alla ideologier samt organiserad religion, Krishnamurti's enda intention var att göra människan - absolut fri.

Var uppmärksam på "det som är" var själva kärnan i det som Krishnamurti förmedlade. Hans sätt att se på det som är, var på intet vis det som tycks eller sägs, det fanns inget utrymme varken för inre eller yttre auktoritet. Krishnamurti sa att; "om människan skall bli verkligt fri måste den bli medveten om sin psykologiska prägling, det som hindrar en att se tillvaron som den verkligen är". Krishnamurti menade att "om en samtidigt jämför det som sägs med vad som är läst förhindras lyssnandet, likaså när en översätter det som sägs i enlighet med tidigare kunskap eller åsikter, då kan en inte lyssna. Lyssnande inbegriper uppmärksamhet som bortom ansträngning och/eller koncentration; lyssnandet kommer naturligt när en är djupt engagerad i tillvarons många problem." 

Krishnamurti arbete genomsyrades av vad som kan kallas ett vetenskapligt förhållningssätt i sin allra renaste form. Under sextio år talade han till stora auditorier över hela världen. Krishnamurti tillkännagav ingen religion eller filosofi utan talade om saker som berör vardagen, innebörden av att leva i det moderna samhället, med våld och korruption, individers sökande efter trygghet och lycka. "Mänskligheten befria sig från inre bördor av rädsla, ilska och sorg". Krishnamurti förklarade med stor precision hur sinnet fungerar och påpekade vikten av att meditativa kvaliteter i det dagliga livet.

Krishnamurti tillhörde ingen skola, religiös organisation, politiska eller ideologiska tankar, sekt eller land, tvärtom vidhöll han att dessa är faktorer som skiljer människor åt, grogrunden för alla konflikter och krig. Krishnamurti påminde om och om igen att människor inte skiljer sig från varandra.

Krishnamurti talade aldrig som en guru utan som en vän, han samtalade bortom traditionell kunskap och utifrån egna insikter om människans sinne och syn på det heliga. Krishnamurti kommunicerade en känsla av fräschör och direkthet även om kärnan i det talade alltid förblev oförändrat genom åren. Han lyssnade med en djup känsla av respekt till naturen i sökandet efter sanning, han var alltid relevant tidlöst och universell.

När Krishnamurti talade till stor publik kändes det som om han pratade med var och en. Vid privata intervjuer var han en medkännande lyssnare uppmärksam på den som kom till honom. Krishnamurti antog utmaningar från modern forskning och psykologi, han gick med dem steg för steg, diskuterade och urskiljde begränsningarna i teorier. Religiösa forskare fann hur Krishnamurti's ord kastade ett nytt ljus över traditionella begrepp samtidigt som de uppmuntrade till läkning genom egen förståelse.

Krishnamurti lämnade en stor mängd litteratur efter sig, skrifter och offentliga samtal mellan lärare och elever, forskare och religiösa men även från brev, television och radiointervjuer.Fler än hundra av dessa har publicerats som böcker samt att i flertalet är han föremål för biografi.

Oräkneliga är alla ljud- och videoinspelningar.

 

Krishnamurti Center i Stockholm-  J. Krishnamurti's biography, YouTube  
  
"The Challenge of Change"
 

-  J. Krishnamurti documentary, YouTube  
   "Last Year at Brockwood Park"
 

-  J. Krishnamurti på Wikipedia SE  

  Krishnamurti Center i Stockholm
  Telefon: 08-5
4430126
  Plusgiro 60 54 58-9
  www.krishnamurti.se
  e-post