Krishnamurti Foundation Trust


  Krishnamurti Network


  The Teachings of J.Krishnamurti


  Krishnamurti Information Network


  Krishnamurti Foundation of America


  Brockwood Park School

 

 

Aktuell bok på Svenska:

 

CD-Skiva på Svenska:

 

Hitta mer hos:
Bokhandeln Studio & Larsson Förlag

Översatta J. Krishnamurti Citat

"Friheten är ett sinnestillstånd - icke frihet från någonting utan ett frihetsmedvetande, en frihet att betvivla och ifrågasätta allt och därför så intensivt, aktivt och starkt att det förkastar varje form av beroende, slaveri, likriktning och godtagande. En sådan frihet innebär fullständig ensamhet. Den människa som i denna bemärkelse är totalt ensam är oskuldsfull och det är oskulden som befriar sinnet från sorgen."
- J. Krishnamurti, översatt av Okänd.


"Så länge jaget finns kvar i någon form, fin eller grov, måste det finnas våld."
- J. Krishnamurti, ur Bortom våldet.


"Var skall då vår självkännedom börja? Här står jag, på vad sätt skall jag studera mig själv, ge akt på mig själv, se vad som faktiskt sker inom mig? Jag kan endast iaktta mig själv i mina relationer, ty hela livet är relationer. Det tjänar ingenting till att sitta i ett hörn och meditera över sig själv. Jag kan inte existera i avskildhet."
- J. Krishnamurti, ur Att vara fri.


"Om inte sinnet är fullkomligt fritt från fruktan, framkallar varje handling mer skada, mer olycka och mer förvirring."
- J. Krishnamurti, ur Bortom våldet.


"Tanken är lömsk, ty den kan hitta på vad som helst och se ting som inte finns. Den kan tillåta sig de besynnerligaste knep och därför kan man inte lita på den. Men om du förstår hela proceduren hur du tänker, varför du tänker, vilka ord du använder, hur du uppträder i det dagliga livet, hur du talar med människor, hur du behandlar människor, hur du går, hur du äter - om du är medveten om allt detta kommer tanken inte att lura dig, då finns intet som kan luras. Sinnet är då inte något som begär, som kuvar; det blir utomordentligt stilla, smidigt, känsligt, ensamt, och det tillståndet är fritt från all villfarelse."
- J. Krishnamurti, ur Att vara fri.


"Meditera alltså ensam. Lämna vägmärkena. Och försök inte minnas var du har varit. Om du försöker minnas det, blir det något dött. Och om du håller fast vid minnet av det skall du aldrig bli ensam igen. Så, meditera i den oändliga ensamheten, i kärlekens skönhet, i oskuldsfullhet, i det nya - då kommer den sällhet som är oförgänglig."
- J. Krishnamurti, översatt av Okänd.


"En förändring måste komma till stånd i samhället därför att där finns så många missförhållanden och sociala orättvisor, en skrämmande parodi på gudsdyrkan och så vidare. Men förändringen inom samhället har en sekundär betydelse. Den inträffar helt naturligt och oundvikligt när man har åstadkommit en förändring inom sig själv i gemenskapen med andra."
-
J. Krishnamurti, ur Bortom våldet.

 

Krishnamurti Center i Stockholm-  Receive Daily Quotes by J. Krishnamurti
 

-  Daily Quote Archive by J. Krishnamurti  

  Krishnamurti Center i Stockholm
  Telefon: 08-5
4430126
  Plusgiro 60 54 58-9
  www.krishnamurti.se
  e-post