Krishnamurti Foundation Trust


  Krishnamurti Network


  The Teachings of J.Krishnamurti


  Krishnamurti Information Network


  Krishnamurti Foundation of America


  Brockwood Park School

 

 

Aktuell bok på Svenska

 

CD-Skiva på Svenska

 

Hitta mer hos:
Bokhandeln Studio & Larsson Förlag


Sanningen är ett väglöst land

"Jag fasthåller att Sanningen är ett väglöst land och att man inte kan närma sig den på någon som helst väg, genom någon som helst religion eller sekt. Detta är min ståndpunkt och jag fasthåller absolut och obetingat att det förhåller sig så. Sanningen är gränslös, obetingad och eftersom man inte kan närma sig den på något som helst sätt kan man inte organisera den; ej heller bör det upprättas någon organisation för att leda eller påtvinga människor en anvisad väg.

Om man först inser detta kommer man att förstå hur omöjligt det är att organisera tro. Tro är uteslutande en individuell angelägenhet och man kan och bör inte organisera den. Om man gör det så dör den, fastfryser; den blir en trosbekännelse, en sekt, en religion som skall påtvingas andra. Detta är vad alla i hela världen försöker göra. Sanningen blir inskränkt och gjord till en leksak för de som är svaga, för de som för tillfället är otillfredsställda. Sanningen kan dock inte tryckas ner, individen måste själv anstränga sig för att nå den. Man kan inte föra ner bergstoppen i dalen."  - Ur J. Krishnamurtis tal 1929, "Truth is a Pathless Land".

 

Att leva är att stå i relation till allt

För att leva i denna världen måste vi leva i gemenskap med andra. Vi kan inte existera i isolering. Att stå i relation innebär också att samarbeta – arbeta tillsammans. Samarbete existerar endast när där finns en känsla av samhörighet, när du visar omtänksamhet. Det ordet har en djup innebörd – att bry sig om någon, att t ex ömma för en fågel, att sköta om ett träd. Det är betydelsefullt att leva i denna värld med hänsyn, att ge akt på hurudant ditt uppförande är, att ge akt på hur du äter, att vårda det rum du bor i.

Du måste förstå innebörden i detta lilla ord "to care " – att ge akt på hur du talar, hur dina gester är, hur du behandlar din granne, hur du ser på livet, hur du behandlar barn. Att ge akt på – ur denna känsla av uppmärksamhet kommer sympati, kommer ömhet, och du kan flyta på den, du kan bli buren på denna känsla och du ser vad kärlek är. Du måste förstå sanningen i detta att vara hänsynsfull, att lyssna och förstå, att vara sensitiv mot andra, mot fågeln, mot trädet, mot skönheten i solnedgången, mot solskenet på ett vackert moln. Om du inte är sensitiv till sårbarhet, kan du aldrig förstå vad kärlek är.

En människa, som vill förstå vad Sanning är, måste börja med sig själv, lära känna sig själv. Börja ge akt på de saker du gör, vad du säger, hur du uppför dig, på det sätt du är artig och anpassar dig, hur du talar och är.  - J. Krishnamurti, i referat av Vilhelm Fahleson.

 

Föreningens ändamål är att vara en ideell mötesplats, där medlemmar upprätthåller och medvetandegör arvet efter J. Krishnamurti (född i Madanapalle Indien maj 1895, och död i Ojai USA februari 1986). J. Krishnamurti’s åskådning gäller frihet, kärlek och helhet bortom förvanskning och dyrkan.

Stöd föreningens verksamhet som medlem. Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per år och betalas till plusgiro 60 54 58-9. Meddela avsändare på inbetalningen, om möjligt sänd
e-post med kontaktuppgifter till centret på
 krishnamurtistockholm@gmail.com

 

Krishnamurti Center i Stockholm

 

 

 

 

  
Prenumerera på föreningsinfo via e-postgrupp

  Krishnamurti Center i Stockholm
  Telefon: 08-5
4430126
  Plusgiro 60 54 58-9
  www.krishnamurti.se
  e-post